PLC Kontrol Paneli

PLC Kontrol Paneli

Çalışma Şartları 

Kontrol paneli içerisinde bulunan özel fonksiyonlar sayesinde; tüm ölçümler, veriler ve çalışma koşulları anlık olarak izlenebilir. Kompresör otomatik ya da manuel olarak kontrol edilebilir. Lokal ya da uzaktan çalışmaya uygun şekilde dizayn edilmiştir. Tüm bu fonksiyonlar bakım ve servis için kolaylık sağlar.

 

Trend Grafiği 

Kontrol paneli üzerinde, operatörlerin ana trendleri görebileceği grafiksel ara yüz mevcuttur. Bu fonksiyon operatörlerin kompresörü en optimum ve verimli koşullarda çalıştırabilmesini ve bakım periyotlarını planlamasını sağlar. Çıkış basıncı, motor akımı, emiş sıcaklığı titreşim seviyeleri gibi kritik değerler trend grafikleri üzerinde izlenebilir.

 

Veri Çağırma 

Herhangi bir nedenden dolayı kompresörün ani bir şekilde durması ya da kapanması gibi durumlar söz konusu olduğunda; ilgili veri kayıtları, gerçekleşme zamanlarıyla birlikte hafızada saklanır. Bu fonksiyon kapanma / durma nedeninin ya da arızanın hızlı bir şekilde tespit edilmesine olanak sağlar.

 

Sebepler & Önlemler 

Kompresörde meydana gelen bir hata ya da alarm durumunda; hatalar, alarmlar ve olası önlemler kontrol paneli ekranında kolay bir şekilde görülebilir. 

 

Haberleşme Seçenekleri 

PROFINET protokolü için standart olarak kolayca istenen diğer cihazlarla veri haberleşmesi sağlanabilir.
PROFIBUS, MODBUS TCP ve MODBUS RTU protokolleri de opsiyonel olarak kontrol paneline eklenebilir ve bu şekilde veri haberleşmesi sağlanabilir.